श्री राम – रावण युद्ध प्रदर्शन , रावण वध (अग्निक्रीड़ा / आतिशबाजी )