प्रथम प्रधान संचालक

  स्व. पं. श्री विश्वनाथ जी शास्त्री 

द्वितीय प्रधान संचालक

स्व. पं. श्री चंद्रशेखर जी 

तृतीय प्रधान संचालक

स्व. पं. श्री चंद्रमोलि जी मिश्र